Wednesday, 8 November 2017

คำนวณ ราคา พัสดุ นครชัยแอร์ กิโลละกี่บาท นครชัยแอร์ชลบุรี ส่งไปที่ไหนได้บ้าง จังหวัดอะไรบ้าง ภาคใต้มีหรือเปล่า เหนือ อีสาน

การส่งพัสดุด่วน กับ บจก.นครชัยแอร์ 
การคำนวณราคาพัสดุด่วน อยากรู้มั้ย ฯฯฯ

เหนือ อีสาน ใต้(ยังไม่มี)
 • บ.นครชัยแอร์ ไม่ได้คำนวณราคาส่งพัสดุจากน้ำหนักอย่างเดียว 
 • เพราะเขาคำนวณจาก น้ำหนัก ขนาด(ก*ย*ส)และ ระยะทาง ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ
 • ดังนั้น คุณต้องมีข้อมูล พัสดุของคุณก่อนนะ ก่อนที่จะถามคนอื่น

 • พัสดุของคุณ น้ำหนัก กี่กิโลกรัม (ราคาหนักปกติไม่เกินชิ้นละ 20 กิโลกรัม ราคาหนักพิเศษไม่เกินชิ้นละ 33 กิโลกรัม) 
 • ด้านกว้างๆกี่เซ็นฯ ด้านยาวๆกี่เซ็นฯ ด้านสูงๆกี่เซ็นฯ เตรียมข้อมูลพวกนี้ไว้
 1. ขนาด กว้าง ยาว สูง เท่าไหร่
 2. น้ำหนัก เท่าไหร่
 3. ต้นทาง ส่งจากไหน
 4. ปลายทาง ไปลงที่ไหนจุดไหนระบุให้ชัดเจน เพราะว่า 1 จังหวัดมีจุดรับพัสดุหลายจุด  
 • ควรระบุให้ชัดเจน ก่อนส่งควรคุยกับต้นทาง ปลายทาง ให้ชัดเจนก่อนทำรายการส่ง เช่น จ.ชลบุรี มีจุดรับพัสดุ 3 จุด คือ ชลบุรี , อ่าวอุดม , พัทยา

ตัวอย่างการเขียนหน้ากล่อง 
 • ผู้รับต้องการรับ ที่ชลบุรี เขียน =>
 • ผู้รับ แก้ว พลาสติก โทร.0888888888 ลง ชลบุรี 
========================================
 • ผู้รับต้องการรับที่ อ่าวอุดม เขียน =>
 • ผู้รับ แก้ว พลาสติก โทร.0888888888 ลง อ่าวอุดม

========================================
 • ผู้รับต้องการรับที่ พัทยา เขียน =>
 • ผู้รับ แก้ว พลาสติก โทร.0888888888 ลง พัทยา
========================================
 • ไม่ต้องเขียนบ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ ต้องการลงจุดไหนเขียน จุดนัั้น 
 • พอคุณได้ข้อมูลพัสดุ ของตัวคุณเองแล้ว ให้เข้าไป ที่นี่ <<=คลิ๊ก
 • เขาอำนวยความสะดวกไว้ให้ลูกค้าที่จะส่งพัสดุไว้หมดแล้ว 
 • นครชัยแอร์ส่งพัสดุไปภาคไหนบ้าง หากเป็นนครชัยแอร์สาขาชลบุรี มีส่งพัสดุไปดังนี้
 • ภาคเหนือ มี 2 สาย
 1. สาย 660 รถจะผ่านจังหวัด ดังนี้ ฉะเฉิงเทรา พนมสารคาม ปราจีนบุรี สระบุรี เขาทราย สากเหล็ก วังทอง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เด่นชัย แพร่ น่าน พะเยา พาน เชียงราย แม่จัน แม่สาย
 2. สาย 659 รถจะผ่านจังหวัด ดังนี้ ฉะเฉิงเทรา พนมสารคาม ปราจีนบุรี สระบุรี เขาทราย สากเหล็ก วังทอง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เด่นชัย ลำปาง ลำพูน ดอยติ เชียงใหม่
 •  ภาคอีสาน มี 1 สาย
 1. สาย 588 รถจะวิ่งผ่านจังหวัด ดังนี้ ฉะเฉิงเทรา พนมสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
 • สถานีย่อย ศีขรภูมิ ขุขันธุ์ วารินชำราบ
 เวลาเปิดทำการที่นครชัยแอร์ชลบุรี ตี3 - สี่ทุ่ม (03.00-22.00)
 • ส่วนเวลา จัดส่งพัสดุนั้น ขึ้นอยู่กับสายรถ เช่น
 • สาย 660 ควรทำรายการฝากส่งก่อน 19.00 น. 1 ชั่วโมง 
 • สาย 659 ควรทำรายการฝากส่งก่อน 20.00 น. 1 ชั่วโมง 
 • สาย 588 ควรทำรายการฝากส่งก่อน 21.00 น. 1 ชั่วโมง
 • สถานีย่อย ศีขรภูมิ ควรทำรายการฝากส่งก่อน 19.00 น. 1 ชั่วโมง
 • หากคุณมาหลังจากเวลาดังกล่าว พัสดุของคุณอาจจะได้จัดส่งในวันถัดไป 
 • ส่วนส่งพัสดุไปภาคใต้ ยังไม่เปิดให้บริการ